FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DANH MỤC

 

phong-hop-gia-re

 

 

 

 

Viện sĩ, Tiến sĩ Trần Minh Tâm - Chủ tịch HĐCV PDF Print E-mail

Thầy Trần Minh Tâm bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Bungari năm 1981. Trở thành viện sĩ Viện nghiên cứu thực phẩm của Hoa Kỳ năm 1999. Qua một quá trình nhiều năm làm việc trong lãnh vực nghiên cứu và giảng dạy thầy đã góp phần tích cực của mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của thầy đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong đảng và chính quyền.

Hiện nay thầy Tâm đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại các khoa Sinh học, Công nghệ Thực phẩm của các trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Công nghệ thực phẩm...

Từ năm 2006 thầy Trần Minh Tâm đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của CML Training Group.

 

 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CML

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5