FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DANH MỤC

 

phong-hop-gia-re

 

 

 

 

...nào phù hợp cho bạn & tổ chức của bạn PDF Print E-mail

NHÓM KHÓA HỌC TẠO ĐỘNG LỰC

Mục đích: Giúp phát hiện và khơi dậy nguồn động lực to lớn trong mỗi con người. Biến đổi các cá nhân trở nên mạnh mẽ, phi thường, nhân hậu, yêu thương, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác. Giải phóng năng lượng tích cực, xả stress. Tạo nên sự gắn kết và đồng lòng trong doanh nghiệp là những cơ sở quan trọng để xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, phát huy cao độ sức mạnh của tổ chức, giúp hoàn thành những chỉ tiêu.

Nội dung: Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP; Xây dựng, làm mới mục tiêu cá nhân; Khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân; Xác định thực trạng hiện tại; Quản trị năng lượng tiêu cực nội tại; Chuỗi teambuiding – Xây dựng tinh thần làm việc đội nhóm; Xây dựng thông điệp sứ mạng cuộc đời; Giới thiệu một số công cụ hoạch định và quản lý tài chính cá nhân.

Phương pháp: Hội thảo đa chiều với nhiều phương pháp tác động bên ngoài và bên trong (Tác động vào tâm thức; Điều khiển tiềm thức học; Games tạo trải nghiệm; Thuật hùng biện; Thuật thôi miên; Tiếng vọng sau vách; Case Studies; Chia sẻ linh ứng; Thiền; Khí công…). Đặc biệt trải nghiệm đi chân trần trên mảnh thủy tinh; ngồi trên bàn chông và quốc bộ trên than hồng.

Các khóa học:

+ Tâm thế người chiến thắng – Dành cho lãnh đạo (3 ngày 2 đêm)
+ Tâm thế người chiến thắng – Dành cho nhân viên (2 ngày 2 đêm)
+ Kích hoạt Năng lượng Thành công – Dành cho lãnh đạo (3 ngày 2 đêm)
+ Kích hoạt Năng lượng Thành công -  Dành cho nhân viên (2 ngày 2 đêm)
+ Hội thảo tư duy chiến lược – Dành cho lãnh đạo cấp trung trở lên (3 ngày 3 đêm)
+ Những Nẻo đường Hạnh phúc – Tĩnh trú và An lạc ( 2 ngày 1 đêm).
NHÓM KHÓA HỌC KỸ NĂNG CỦA QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Mục đích: Trang bị nhóm kỹ năng quan trọng cho cán bộ quản lý cấp trung để phát huy mạnh mẽ năng lực điều hành, khả năng thực thi tại cấp cơ sở, tăng cường sức mạnh của bộ máy điều hành, đưa mọi chủ chương và đường lối của Ban lãnh đạo công ty đi vào thực tế đời sống và mang lại những kết quả cụ thể.
Nội dung các khóa học: Bộ kỹ năng cốt lõi của quản lý cấp trung; Những kỹ năng bổ trợ quan trọng của nhà quản trị.
Phương pháp: Coaching (huấn luyện kèm cặp); Role Play (Đóng vai); Case Study (Bài tập tình huống); Tác động qua tâm thức…
CML Cam kết 100% học viên sở hữu kỹ năng ngay tại lớp học.
Các khóa học:
+ Mô hình quản lý kinh doanh vượt trội giáo trình 1: Gồm 5 kỹ năng thành phần (1-Tư duy chiến lược & hoạch định. 2-Thu hút, sàng lọc & tuyển dụng. 3-Giám sát và đánh giá. 4-Huấn luyện nôi bộ. 5-Nghệ thuật lãnh đạo & Động viên). (Thời lượng 5 ngày không liên tục).
+ Mô hình quản lý kinh doanh vượt trội giáo trình 2: Gồm 5 kỹ năng thành phần (1-Tư duy chiến lược & hoạch định. 2-Thu hút, sàng lọc & tuyển dụng. 3-Giám sát và đánh giá. 4-Huấn luyện nôi bộ. 5-Nghệ thuật lãnh đạo & Động viên). (Thời lượng 5 ngày không liên tục).
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo (1 ngày).
+ Kỹ năng thuyết trình / nói chuyện trước công chúng (2 ngày không liên tục).
+ Kỹ năng quản trị thời gian hiệu quả (1 ngày).
+ Kỹ năng truyền cảm hứng làm việc cho cấp dưới (1 ngày).
+ Khóa TT&T – Huấn luyện của nhà lãnh đạo. (3 ngày không liên tục)
+ Kỹ năng sử dụng Bản đồ tư duy của nhà lãnh đạo. (3 ngày không liên tục)
+ Kỹ năng tổ chức công việc khoa học (1 ngày)
+ Phong cách nhà quản lý thành công (1 ngày, nhóm lớn).
+ Văn hóa. Thực hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp. (1 ngày, nhóm lớn)
NHÓM KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Mục đích: Trang bị nhóm kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc bán hàng, giúp gia tăng doanh số một cách đáng kể, giúp vượt qua những trở ngại tâm lý đang tồn tại trong mỗi cá nhân. Hình thành những ngôn ngữ chung, mục đích chung và tiêu chuẩn chung – là cơ sở quan trọng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Nội dung các khóa học: Những kỹ năng giao tiếp trong bán hàng; Những kỹ năng thuộc qui trình bán hàng; Cách lập và đạt được những chỉ tiêu cá nhân; Kỹ năng vượt qua nỗi sợ hãi…
Phương pháp: Coaching (huấn luyện kèm cặp); Role Play (Đóng vai); Case Study (Bài tập tình huống); Tác động qua tâm thức; Thiền; Thôi miên… CML Cam kết 100% học viên sở hữu kỹ năng ngay tại lớp học.
Các khóa học:
+ Thuật Bán hàng Đỉnh cao - giáo trình số 1. (2 ngày)
+ Thuật Bán hàng Đỉnh cao - giáo trình số 2. (2 ngày)
+ Thuật Bán hàng Đỉnh cao – giáo trình số 3. (2 ngày)
+ Thuật Bán hàng Đỉnh cao – giáo trình số 4. (2 ngày)
+ Cách xác lập và đạt được chỉ tiêu cá nhân. (2 ngày)
+ Khó khăn không phải là khó khăn. (1 ngày)
+ Vượt qua nỗi sợ hãi. (1 ngày)
+ Vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. (1 ngày)
+ Hội nhập môi trường doanh nghiệp – dành cho nhân viên mới. (1 ngày)
+ Tạo lập di sản cho tương lai – dành cho nhân viên có thâm niên. (1 ngày)
 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CML

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5