FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DANH MỤC

 

phong-hop-gia-re

 

 

 

 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ PDF Print E-mail
Nhà Tài trợ Platinium: từ 80 triệu đồng (hiện kim)
Quyền lợi:
Được chiếu Videoclip trước và trong chương trình,
Được xướng tên trong các phân đoạn của chương trình,
Được in logo trên thư mời, poster, photo backdrop, background, slides ch/ trình.
Được 5 vé mời tại khu vực kim cương (khu vực chỉ dành riêng cho nhà tài trợ)
Được dùng bữa trưa cùng các diễn giả, khách mời VIP và BTC của chương trình
Được chiếu videoclip trên trang web của BTC và CML liên tục 1 tháng sau đó,
Được BTC tặng hoa, quà và trophy lưu niệm dành cho nhà tài trợ kim cương.
Được nhắc đến trên hệ thống nhận diện thương hiệu tại sự kiện từ thiện liên quan.
Được tặng 2 vé cho chương trình đặc biệt (3 ngày): Hội Thảo Tư Duy Chiến Lược.
Được triển khai 2 bàn giới thiệu sản phẩm tại sảnh marketing của sự kiện.
 
!!! Sự kiện được phát tán thông tin đến 10.000.000 người trên các cộng đồng 
!!! Với sự tham dự của 1 ngàn doanh nhân uy tín và có trách nhiệm cộng đồng
  
Nhà Tài trợ Vàng: từ 40 triệu đồng (hiện kim)
Quyền lợi:
Được chiếu Videoclip trước chương trình,
Được xướng tên trong 1 phân đoạn của chương trình,
Được in logo trên thư mời, poster, photo backdrop, background của ch/ trình.
Được 3 vé mời tại khu vực kim cương (khu vực chỉ dành riêng cho nhà tài trợ)
Được dùng bữa trưa cùng các diễn giả, khách mời VIP và BTC của chương trình
Được chiếu videoclip trên trang web của BTC và CML liên tục 1 tháng sau đó,
Được BTC tặng hoa, quà và trophy lưu niệm dành cho nhà tài trợ vàng.
Được nhắc đến trên hệ thống nhận diện thương hiệu tại sự kiện từ thiện liên quan.
Được tặng 1 vé cho chương trình đặc biệt (3 ngày): Hội Thảo Tư Duy Chiến Lược.
Được triển khai 1 bàn giới thiệu sản phẩm tại sảnh marketing của sự kiện.
 
!!! Sự kiện được phát tán thông tin đến 10.000.000 người trên cộng đồng mạng 
!!! Với sự tham dự của 1 ngàn doanh nhân uy tín và có trách nhiệm cộng đồng
 
Nhà Tài trợ Bạc: từ 10 triệu đồng (hiện kim)
Quyền lợi:
Được xướng tên trong 1 phân đoạn của chương trình,
Được in logo trên thư mời, poster, photo backdrop, background của ch/ trình.
Được 1 vé mời tại khu vực kim cương (khu vực chỉ dành riêng cho nhà tài trợ)
Được dùng bữa trưa cùng các diễn giả, khách mời VIP và BTC của chương trình
Được BTC tặng hoa, quà và trophy lưu niệm dành cho nhà tài trợ bạc.
Được nhắc đến trên hệ thống nhận diện thương hiệu tại sự kiện từ thiện liên quan.
Được triển khai 1 bàn giới thiệu sản phẩm tại sảnh marketing của sự kiện.
 
!!! Sự kiện được phát tán thông tin đến 10.000.000 người trên cộng đồng mạng
!!! Với sự tham dự của 1 ngàn doanh nhân uy tín và có trách nhiệm cộng đồng

Đơn vị Đồng Tài Trợ: dưới 10 triệu đồng (hiện kim) / tài trợ phi hiện kim
Quyền lợi:
Được in logo trên thư mời, poster, photo backdrop, background của ch/ trình.
Được 1 vé mời tại khu vực kim cương (khu vực chỉ dành riêng cho nhà tài trợ)
Được BTC tặng hoa, quà và trophy lưu niệm dành cho nhà tài trợ bạc.
Được nhắc đến trên hệ thống nhận diện thương hiệu tại sự kiện từ thiện liên quan.
Được đặt 1 stadee và phát brochures tại sảnh marketing của chương trình.
 

 

CHỌN KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC CỦA BẠN

 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CML

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5