FAIL (the browser should render some flash content, not this).

DANH MỤC

 

phong-hop-gia-re

 

 

 

 

Chân dung một Lâu đài thơ PDF Print E-mail

Hoan hô anh Vũ Quốc Bao.
Anh về là Cháp lao xao hò vè.
Người say cho chó ăn chè
Còn anh mà xỉn thì "khè" ra văn.

Người ta đến để "hăn tinh"
Còn anh đến để nhiệt tình "cho đi"
Làm chi mặc kệ làm chi
Nếu có việc gì thì anh chỉ làm thơ

Trăm năm trong cõi làm thơ
Chuyện gì cũng vận thành "thơ" mới tài.
Trăm năm trong cõi thơ hài
Mấy ai làm được một bài mỗi canh.

(HN, 10-04-2013)
Kính tặng anh Vũ Quốc Bảo - Chuyên gia Thương hiệu - Hội viên tích cực của GBI)

 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CML

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5