Khí công Dưỡng sinh

Thể theo yêu cầu của các doanh nghiệp, giới trí thức và các bạn trẻ về việc tổ chức những khóa học Khí công Dưỡng sinh Cổ truyền nhằm tăng cường khả năng thích ứng với môi trường, chống chọi với những biến cố và ô nhiễm không mong đợi, củng cố hệ miễn dịch, phát triển sức khỏe cộng đồng, Nhà văn hóa Sinh viên, CML Training Group và Hội khí công Dưỡng sinh phối hợp tổ chức chuỗi các khóa Khí công Dưỡng sinh.

Hai khóa số 1&2 được tổ chức vào tháng 3/2012 đã thành công mĩ mãn nhờ sự tham gia nhiệt tình của các doanh nhân, cán bộ Thành Đoàn, NVH Sinh viên và các bạn trẻ đến từ các trường ĐH và CĐ.

Bộ giáo trình KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH được biên soạn và hướng dẫn bởi Khí công sư Bùi Long Thành, Khí công sư Trần Nguyên Hà và các cộng sự là bộ giáo trình chuẩn mực, đơn giản, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao. Chương trình này đã được phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước và đã được đông đảo người học đón nhận rất tích cực.

NỘI DUNG

  • Tĩnh tâm.
  • Bế giác quan.
  • Nhận chân khí.
  • Quán tưởng năng lượng.
  • Đắc khí.
  • Điều khí trị bệnh.
  • Dịch cân kinh.
  • Giấc ngủ khí công.
  • Thu năng lượng.
  • Khác…

Đối tượng: Doanh nhân, trí thức mong muốn luyện tập để hoàn thiện bản thân.
Học phí: Một khoản thu nhỏ để bù đắp tiền điện (600.000/10 buổi tập).

BAN HUẤN LUYỆN: Khí công sư Bùi Long Thành, Khí công sư Trần Nguyên Hà và cộng sự

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:  CML Training Group

LƯU Ý: Chỉ nhận 30 chỗ. Ưu tiên xếp lớp những người ghi danh trước.