Let’s Touch To Green Icon, You Can Change Your Life

CHANGE MY LIFE

Get A “GIFT” Of Free Consultation From CML.GET THE GIFT

Chào mừng đến với CML

CML – CML Group là tổ hợp trí tuệ, công nghệ, giáo dục hàng đầu Việt Nam, với 4 thực thể chính:
1) Hệ thống Tư vấn BOS (online & offline),
2)
Học viện BBA (Best Business Academy),
3)
CML Event & Media (PRIZ Production),
4)
Cộng đồng Ân Team (Learn & Earn).

Với hơn 33 năm kinh nghiệm (từ 1989), cùng đội ngũ chuyên gia cấp cao, CML được đánh giá là tổ chức tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo.

Chũng tôi rất vui và bạn có lẽ cũng rất hạnh phúc thâm nhập hệ sinh thái của CML Group. Bằng cách tự tìm hiểu, tự trái nghiệm hoặc kết nối nhanh với CML bạn có thể tìm thấy cho riêng mình hay tổ chức của mình:

1) Cố vấn (sự nghiệp / cuộc đời) thích hợp nhất,
2) Khóa học (từ 80 chương trình) hiệu quả nhất,
3) Sản phẩm event, teamvuilding, media… đỉnh nhất,
4) Kênh bán hàng, học mà có tiền lớn nhất.

Bạn chọn nhé:
Tự trải nghiệm toàn hệ sinh thái tiếp tục theo trình tự.
Nhận sự hỗ trợ nhanh <BẤM> kết nối nhanh với MT.Giao

Get A Copy Of My Brand New Book “GIVE”.

Chào mừng đến với CML

CML – CML Group là tổ hợp trí tuệ, công nghệ, giáo dục hàng đầu Việt Nam, với 4 thực thể chính:
1) Hệ thống Tư vấn BOS (online & offline),
2)
Học viện BBA (Best Business Academy),
3)
CML Event & Media (PRIZ Production),
4)
Cộng đồng Ân Team (Learn & Earn).

Với hơn 33 năm kinh nghiệm (từ 1989), cùng đội ngũ chuyên gia cấp cao, CML được đánh giá là tổ chức tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo.

Chũng tôi rất vui và bạn có lẽ cũng rất hạnh phúc thâm nhập hệ sinh thái của CML Group. Bằng cách tự tìm hiểu, tự trái nghiệm hoặc kết nối nhanh với CML bạn có thể tìm thấy cho riêng mình hay tổ chức của mình:

1) Cố vấn (sự nghiệp / cuộc đời) thích hợp nhất,
2) Khóa học (từ 80 chương trình) hiệu quả nhất,
3) Sản phẩm event, teamvuilding, media… đỉnh nhất,
4) Kênh bán hàng, học mà có tiền lớn nhất.

Bạn chọn nhé:
Tự trải nghiệm toàn hệ sinh thái tiếp tục theo trình tự.
Nhận sự hỗ trợ nhanh <BẤM> kết nối nhanh với MT.Giao

CML TRAINING GROUP

BẮT ĐẦU PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỪ NĂM 1989Họ đã chọn chúng tôi

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

BEHN MEYER

ACCA

EVNNPT

ACB

BP

FPT

HOA SEN GROUP

AGRIBANK

DKSH

MERCEDES-BENZ

PVEP

MICROSOFT

POSCO

PNJ

PRUDENTIAL

VIETCOMBANK

SOLVAY

VIETNAM AIRLINES

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Họ đã chọn chúng tôi

DOANH CHỦ

NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

CHA MẸ

SINH VIÊN

CHUYÊN GIA

KOL

Điều bạn quan tâm là gì?

Whet you are looking for an agency to run all of your marketing for you, are looking to maximize your next product launch with multiple 7-fi

TƯ VẤN ONLINE

Họ nói về chúng tôi

Bùi Trọng Giao

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Họ nói về chúng tôi

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ready to get started? Discover how you can work with me. LET’S DO IT!