Diễn giả của chúng tôi

Chất lượng của một nhà máy nằm ở máy móc thiết bị và trình độ vận hành của công nhân. Chất lượng của một bữa ăn phụ thuộc vào nguyên liệu thực phẩm và đẳng cấp của người đầu bếp. Vậy chất lượng của chương trình huấn luyện / đào tạo hay một sự kiện được quyết định bởi những yếu tố nào?
 
Tại một hội thảo khoa học quốc tế bàn về chất lượng giáo dục toàn cầu, hầu hết các học giả cho rằng có 3 yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo đó là: Phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo và chuyên gia đào tạo. Trong đó chuyên gia là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì chính chuyên gia cũng là người biên soạn ra nội dung đào tạo và cũng đồng thời là người thực thi phương pháp đào tạo. Chính vì lý do này mà hoạt động quản lý chất lượng chính yếu của CML đó là hướng vào việc đảm bảo và duy trì một đội ngũ chuyên gia tinh thông về học thuật, có bề dày về kinh nghiệm và đặc biệt có một trái tim khát khao cống hiến cho cộng đồng.
G8j9589 Rez Crop

Bùi trọng giao

Chủ tịch CML Training Group

Co Van Nghe Thuat Nhac Si Do Ngoc Quang

NHẠC SĨ ĐỖ NGỌC QUANG

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Dien Gia Francis Hung

DIỄN GIẢ FRANCIS HÙNG

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Mc Do Phuong Thao

MC ĐỖ PHƯƠNG THẢO

Chuyên gia huấn luyện

Dang Thanh Tung

THẠC SĨ ĐẶNG THANH TÙNG

Chuyên gia huấn luyện cấp cao