ABOUT CML GROUP?
Thông tin về CML Group

WHAT IS CML?
work with the best.

What is CML?
CML – CML Group là tổ hợp trí tuệ, công nghệ, giáo dục hàng đầu Việt Nam, với 4 thực thể chính:
1) Hệ thống Tư vấn BOS, 2) Học viện BBA, 3) CML PRIX Production, 4) Cộng đồng Ân Team.

Tầm nhìn
Đồng lòng chung sức xây dựng CML trở thành tổ hợp trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam.


Sứ mạng
+ Giúp cho khách hàng – cá nhân hình thành những kỹ năng, kiến thức và những giá trị cuộc sống để thành công và hạnh phúc hơn.
+ Giúp khách hàng – tổ chức xây dựng và hoàn thiện văn hóa, tinh thần đồng đội để phát triển bền vững và trở nên hiệu quả hơn trong hoạt động.
+ Không ngừng hoàn thiện công nghệ tư vấn và đào tạo của công ty để góp phần vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước.
+ Quan tâm và nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong toàn tổ hợp.
+ Tôn trọng bản sắc, văn hóa cá nhân, trân trọng mọi sự đóng góp không phân biệt lớn nhỏ của mỗi thành viên.
+ Xây dựng phong cánh làm việc chuyên nghiệp, nếp sống văn minh, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Giúp mỗi cá nhân phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện nhân cách.


Giá trị cốt lõi

Chia Sẻ, Chữ Tâm, Sáng Tạo, Không Gian và Màu Xanh.


Slogan
 
CML – Change My Life – Thay Đổi Cuộc Đời Tôi